Neden Bi'masaj?

Dünyada birçok çalışan hızı ve temposu giderek artan bir yaşam sürerken bir yandan da hayatı zorlaştıran iş yükü baskısı, ulaşılmaz hedefler, trafik, yoğun mesai, çevre kirliliği, çevresel ve ailesel faktörler gibi çeşitli zorluklarla baş etmek zorunda kalıyor.

Tüm bunların çalışanlar üzerinde yarattığı etkilerde çağın hastalıkları olan stres, tükenmişlik sendromu, depresyon ve anksiyete (kaygı) bozukluklarına neden oluyor.

Günümüz şartlarında maruz bırakıldığımız çok uyarıcılı gürültülü ortam, bilgisayar ekranının karşısında tüm gün oturan ve toplantıdan toplantıya koşan çalışanlar, zor müşteriler veya iş arkadaşları çeşitli sağlık sorunlarına, iş ve özel hayatımızda üstesinden gelemediğimiz problemlere sebep oluyor.

  • Çalışanların %62’si zamanlarının dörtte birinde veya daha fazlasında kendini tekrarlayan el veya kol hareketlerine, %46’sı sancılı veya yorgunluk verici duruş pozisyonlarına, % 35’i ağır yük kaldırma veya hareket ettirmeye maruz kalıyor.
  • İşyeri hekimine fiziksel tedavi amacıyla yapılan başvuruların %90’ı stres kökenlidir.
  • Endüstriyel kazaların %80’i strese bağlı dikkatsizlikten dolayı yaşanmaktadır.
  • İşe devamsızlık nedenlerinin %50’si stres olarak beyan edilmiştir.
  • Son 2 yılda istifa eden veya işyerini değiştiren çalışanların %14’u gerekçe olarak yaşadıkları stresi göstermektedirler.
  • Kadınların fiziksel risk faktörlerinden etkilenme oranı erkeklerden % 6 ile % 11 daha fazladır.

Kaynak: * EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı),  “Personelin Uzun Suren Yoğun Çalışmadan Sonraki Psikolojik Çöküşü: Amerika’nın Yeni Salgını”(Kuzeybatı Doğal Yasamı); ”Mesleki Stres:20. Yüzyılın Hastalığı”(BM Ulusal Dsici Örgütü); “90’lardaki Stres Hakkındaki Mitchum Raporu

Kurumsal masajı şirket hizmetlerine eklemiş firmaların yaptıkları bir yıllık memnuniyet anketlerinde çalışanların;

% 79.5 Kurumsal Masaj’ın iş yerlerinde zorunlu olması gerektiğini,

·% 91.8 Kurumsal Masaj’ı çevresindeki diğer kişilere önerdiğini,

·%99  Kurumsal Masaj’ın kaslarındaki stres nedeniyle ile oluşan sertleşmeği düzelttiğini,

·% 91.9 Kurumsal Masaj’ın fiziksel ve zihinsel gerginliklerin hafiflemesine olumlu etkisi olduğunu  belirtmişlerdir.

Kurumsal Masajın Faydaları

  • Uzun süre masa başında aynı pozisyonda oturmaktan veya makine parkuru başında sürekli aynı mekanik hareketleri tekrarlamaktan kaynaklanan fiziksel deformasyonu azaltır.
  • Bozuk ergonomik koşullar sonucu meydana gelen fiziksel sorunların tekrarlamamasına yardımcı olur.
  •  Stresin fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltarak, işyerinde doğabilecek gerginlikleri önler.
  •  İlgi ve dikkati uyandırarak, dikkat dağınıklığına bağlı iş kazaları ve hataların sayısını azaltır.

 

Sağlıklı, mutlu ve enerjik personeli olan şirketler daha üretkendir ve bu da doğrudan karlılığa yansımaktadır. Çalışanlarına değer veren her firma, düşük maliyetlerle verimliliği ve motivasyonu arttırmak için masaj hizmetlerimizi iç iletişim etkinliklerine dahil etmeye başlamışlardır.

Kısacası masaj mevcut çalışma koşullarını iyileştirmek, çalışanların performansını arttırmak, kurumsal verimliliği ve buna bağlı finansal karlılığı arttırmak için dünyaca kabul edilmiş en uygun ve sağlıklı yöntemdir.

Değişik amaçlı tüm etkinliklerde sunulması halinde bireysel faydalarından çok, kurumsal faydalarının zenginliği her kurum için cazip ve şaşırtıcı bir artı değer olacaktır.