Çakralar (Chakras) Sanskritçe döngü, girdap anlamına gelen, vücudumuzun yedi farklı kısmındaki enerji bölgelerinin, gökkuşağının yedi rengi ile sembolize edilen psikospiritüel bağlantı noktalarıdır. Başka bir deyişle çakralarımız bedenimizde köprü görevi görerek vücudumuz, zihnimiz ve ruhumuz arasında denge sağlayarak enerjinin içeri ya da dışarı akışını düzenler. Çakralarımızı temizlemek ya da açmak için yaptığımız her çalışma aslında gökkuşağı üzerinde yapılan bir yolculuk gibidir. Her bir çakramız, gökkuşağındaki […]